Khóm Hà Long

Khóm Hà Long

Nhãn hiệu:

 Đến xã Hà Long hỏi về gia đình ông Nguyễn Đình Trưởng có lẽ không mấy ai không biết. Bởi gia đình ông là một hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi cũng như trong xây dựng NTM ở địa phương.

Bài viết liên quan

Copyright © 2017vcms.viennam.info Designed byViễn Nam
VFAEA